Lantmännenin näkökulma sponsorointiin

Me Lantmännenillä haluamme sponsoroinnin avulla levittää tietoisuutta siitä, että kannamme vastuun pellosta pöytään.

Olemme on yksi Pohjoismaiden suurimmista elintarvike-, energia- ja maanviljelyalan konserneista, joten meillä on vastuu ja ainutlaatuinen tilaisuus kannustaa kestävään kehitykseen.

Yhteistyömuotomme vaihtelevat, mutta aina on kyse syvällisestä sitoutumisesta alueeseen, jolla voimme itse vaikuttaa ja olla avuksi. Yhteistyökohteet valitaan huolellisesti, jotta voidaan luoda edellytykset hyvien suhteiden solmimiselle kohderyhmiimme, mielenkiinnon kohdistumiselle liiketoimintaamme ja siihen sitoutumiseen sekä uudelle liiketoiminnalle matkan varrella kohtaamiemme kanssa.

Lantmännen Cerealian sponsorointikäytäntö

Tuotemerkkiemme sponsorointi saa aikaan suhteita ja edistää myyntiä tuottaen mitattavissa olevia tuloksia. Emme anna tuotteita lahjoina emmekä myynninedistämisen vuoksi.

Esimerkkejä Lantmännen Cerealian sponsorointiprojekteista

 Sponsoroinnin tarkastusluettelo

Meille ehdotetaan useita erilaisia yhteistyömuotoja. Arvioimme mahdollisuuksia yhteistyöhön seuraavan tarkastusluettelon avulla: 

  • Sponsoroinnissa on kyse kahden osapuolen välisestä yhteistyöstä, josta on hyötyä molemmille.
  • Kieltäydymme yhteistyöehdotuksista, joissa on kyse vain lahjoista ja ilmaisista tuotteista.
  • Asetamme etusijalle projektit, jotka tukevat Lantmännen-tuotemerkkiä ja vastuutamme pellosta pöytään.
  • Haluamme tukea kestävää kehitystä ruokaan, terveyteen ja ympäristöön liittyvän tietoisuutemme sekä osaamisemme avulla.
  • Asetamme etusijalle projektit, joista voi olla hyötyä useille tuotemerkeillemme.
  • Kaikessa sponsoroinnissa on noudatettava eettistä ohjeistoamme. Siksi vältämme poliittisten tai uskonnollisen organisaatioiden, riskialttiin, loukkaavana tai epäeettisenä mahdollisesti pidettävän tai ihmisille, eläimille tai ympäristölle mahdollisesti haitallisen toiminnan sponsoroimista.
  • Ehdota konkreettisia vastasuorituksia. Kerro selkeästi, mitä hyötyä yhteistyöstä on Lantmännen Cerealialle.
  • Näkyvyyden saaminen logolle ei ole meille riittävä syy sponsoroida, vaan perusteena on aina oltava vähintään yksi edellä mainituista syistä.